top of page

VISIÓ I COMUNICACIÓ

Molt sovint els nens amb paràlisi cerebral tenen problemes de llenguatge i comunicació. El fet de no ser capaç de fixar la mirada, no ser capaç de percebre correctament, no ser capaç de centrar-se, i en definitiva no tenir habilitats visuals ben desenvolupades, dificulta el desenvolupament de la comunicació, ja sigui verbal o no verbal. L'entrenament de les habilitats visuals en qualsevol etapa augmenta l'oportunitat de connectar-se i interactuar amb el món i, per tant, millorar la comunicació en qualsevol etapa del nen.

IMG-20240313-WA0011.jpg

HABILITATS VISUALS QUE DONEN SUPORT A LA COMUNICACIÓ

VISIÓ EN L'ÚS DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ NO VERBALS

La comunicació augmentativa i alternativa (CAA), engloba diferents formes d'expressar pensaments i necessitats sense fer servir la parla. Es destaca que tothom utilitza la CAA en formes com gestos, expressions facials, símbols o escriptura. Les persones amb dificultats severes en la parla poden recórrer a la CAA com a complement o alternativa. S'expliquen les eines de CAA, com dispositius electrònics i tauletes amb imatges, que milloren la comunicació i altres aspectes com la interacció social i l'autoestima. També es parla de la tecnologia eyetracker, que utilitza el moviment ocular per a la comunicació. Es destaca la importància de formar el sistema visual per a utilitzar aquestes eines amb eficàcia.

REEDUCACIÓ AUDITIVA

La reeducació auditiva és un programa musical educatiu dissenyat per millorar la interacció social i les habilitats d'aprenentatge en nens i adults, especialment en aquells amb TDAH, ADD, dislèxia, sensibilitats auditives, autisme i altres necessitats especials. Les deficiències auditives poden afectar diversos aspectes de la vida diària, com el comportament, la sensibilitat al soroll, la interacció social i el desenvolupament de la parla. La música té efectes beneficiosos ben coneguts, i aquest programa es pot personalitzar per a cada individu.

Els següents canvis en el comportament del client s'han informat com a resultat de la reeducació auditiva 

  • una major atenció a la informació auditiva

  • comportament social millorat

  • un major interès per la comunicació

  • millor contacte visual.

  • millor articulació

  • comprensió millorada de l'escolta

  • millora general de les habilitats acadèmiques

  • reducció de la sensibilitat al so, impulsivitat, comportament agressiu, ecolàlia, distracció i revacunaries.

Ancla 1
bottom of page